Gert Jochems

©Gert Jochems ©Gert Jochems

(BE, °1969)

> New Demographics

Gert Jochems (BE, °1969) woont en werkt in Antwerpen en Oostende. Zijn fotoreeksen RUS en S werden tentoongesteld in het FOMU. Hij werkt als journalistiek fotograaf voor De Standaard.

Het documentaire project ‘New Demographics’confronteert ons met de sociale en politieke veranderingen die de voorbije decennia zijn ontstaan in Europa. Die zijn mede veroorzaakt door grote demografische verschuivingen. Honderdduizenden inwoners uit het Midden-Oosten en Afrika vluchten sinds 2013 voor oorlog of armoede. Hun komst leidt tot een nog grotere polarisatie in de al verdeelde Europese publieke opinie. De journalistieke beelden van onder andere de Black Lives Matter-beweging, het postkolonialisme en de Europese migratiecrisis vormen samen een wervelend document van deze historische tijden. Jochems gaat nog een stap verder. Hij combineert de journalistieke foto’s, zonder zelf een standpunt in te nemen, met tekstfragmenten van politiek linkse en rechtse opinies. Het zijn citaten uit Vlaamse media, vaak in zoetvloeiende en sloganeske formuleringen. Die combineert hij met seriële fotobeelden die de journalistieke methodiek overstijgen.

Dit debat moet gevoerd worden en zal in belangrijke mate bepalen hoe onze regio zich in de toekomst ontwikkelt. Het vraagt echter bovenal rede en begrip van beide politieke strekkingen. Afgaand op de tekstbladen blijkt dat vooralsnog erg moeilijk.

Terug naar overzicht

Zes weken lang laten fotografen een interactief spoor van beelden na op verrassende binnen- en buitenlocaties die foto’s met elkaar verbinden
Ontdek onze route