Sien

Beschrijving van de afbeelding

SIEN is een magazine van en voor de Kortrijkzaan. Het is in 2015 opgericht door het OCMW Kortrijk met de bedoeling mensen in moeilijkheden te inspireren. De lezers  worden op een informatieve manier naar verenigingen en instanties voor hulpverlening geloodst. Er zijn vier uitgaven per jaar, die telkens andere thema’s belichten via leerrijke en ontspannende artikels. Nele Rigole, Inge Vervaecke en Jacques Masy zijn de drie fotografen die SIEN op pad heeft gestuurd om getuigenissen van mensen in armoede te documenteren in Kortrijk.

Copyright: Inge Vervaecke